ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022

(va fi activ la începutul perioadei de înscriere)

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023

Clasa Pregătitoare
2 Clase – 40 locuri

Programul de înscrieri pentru fiecare etapă:
LUNI-VINERI 08:00-16:00

Documente necesare în dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 

  • Cerere-tip de înscriere – se va imprima la unitatea școlară
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului 
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului 
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
  • Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate  – de la medicul de familie
  • Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate –  de la medicul de familie

Vârsta de înscriere la clasa pregătitoare

Extras din metodologie:

Art.5. Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare.

Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Comentariile sunt închise.