EXAMENE

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 30 mai – 3 iunie 2022. Ministerul Educației a aprobat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2021-2022. Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 14 iunie 2022. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 16 iunie 2022. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 23 iunie (până la ora 14:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 16:00 – 19:00 și în data de 24 iunie 2022 în intervalul orar 08:00 – 12:00. Examenul se va încheia duminică, 30 iunie 2022 , cu afișarea rezultatelor finale

Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2021 – 2022, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 3 iunie 2022. Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 4 – 11 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 4 – 11 iulie.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 14 iulie 2022. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Comentariile sunt închise.