EXAMENE

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 6-9 iunie 2023. Ministerul Educației a aprobat calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2022-2023. Astfel, prima probă scrisă din cadrul EN VIII (limba şi literatura română) va avea loc în data de 19 iunie 2023. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 21 iunie 2023. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 28 iunie (până la ora 14:00), procedură urmată de înregistrarea contestațiilor, în intervalul orar 16:00 – 19:00 și în data de 29 iunie 2023 în intervalul orar 08:00 – 12:00. Examenul se va încheia marți, 4 iulie 2023 , cu afișarea rezultatelor finale

Conform ordinului de ministru privind structura anului școlar 2022 – 2023, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia vineri, 9 iunie 2023. Ulterior afișării rezultatelor, în perioada 6 – 17 iulie, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 6 – 17 iulie.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată miercuri, 19 iulie 2023.

Comentariile sunt închise.