Jump right in!

Misiunea scolii Misiunea scolii

  • egalitatea șanselor fiecărui copi;l
  • crearea unui mediu favorabil învățării;
  • dezvoltarea personalității copilului;
  • crearea copilului de tip nou

  • Oferta scolii Oferta scolii

    Telefonul verde Telefonul verde

  • Inspectoratul Școlar Județean Galați – 0800816236
  • Ministerul Educației Naționale – 0800801100